Regulamin

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Regulamin nakreśla zasady, prawa i obowiązki Użytkowników Internetu, którzy mogą korzystać z internetowego portalu o tematyce podróżniczo-emigracyjnej prowadzonego w domenie www.tulaczka.pl
  2. Portal www.tulaczka.pl jest niekomercyjny, ma charakter autorski i jest przeznaczony dla wszystkich Użytkowników Internetu zainteresowanych podróżami oraz emigracją.
 2. Zasady Działania Portalu www.tulaczka.pl
  1. Działanie portalu www.tulaczka.pl jest oparte na tworzeniu treści serwisu wraz z zamieszczaniem zdjęć, filmów i dzieleniem się wrażeniami z podróży, emigracji przez osoby prywatne, które są zarejestrowanymi Użytkownikami portalu.
  2. Portal www.tulaczka.pl udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych portalu w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności portalu.
  3. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Opłaty pobierane są wyłącznie za ewentualne treści reklamowe.
 3. Polityka Prywatności
  1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych na portalu www.tulaczka.pl jest dokonywana w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z poz. zm).
 4. Użytkownicy
  1. Zasoby portalu www.tulaczka.pl dostępne są dla wszystkich Użytkowników Internetu, natomiast z dodawania treści mogą korzystać tylko zarejestrowani Użytkownicy.
  2. W celu dokonania REJESTRACJI należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, proponowany login, proponowane hasło, płeć i datę urodzenia i wysłać na adres e-mail tulaczka@tulaczka.pl Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zamieścić również informację, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Po dokonaniu weryfikacji przez autora portalu, aktywacja konta Użytkownika nastepuje automatycznie, a nowy Użytkownik jest powiadomiony drogą e-mail wraz z hasłem i login.
  3. Zalogowanie, czyli podanie Nazwy Użytkownika (login) i Hasła daje dostęp do publikowania textów na www.tulaczka.pl Każdy zarejestrowany Użytkownik może liczyć na opis swojej osoby w zakładce "O nas", jednak indywidualne profile nie będą tworzone.
   1. Hasło. Zabrania się przekazywania hasła osobom trzecim.
   2. Adres e-mail. Informacje wysyłane na podany adres e-mail Użytkownika dotyczą jedynie działania serwisu.
   3. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego Profilu.
   4. Z Profilu może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Profilu z którego będzie korzystać kilka osób.
   5. Profil nieużytkowany przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.
   6. Użytkownik powinien wykorzystywać Portal zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Regulaminie.
   7. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
   8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania na Portalu.
   9. Treści umieszczane przez Użytkownika muszą być zaakceptowane przez autora portalu. Treści niezweryfikowane mogą być usuwane bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
   10. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej. Mogą prowadzić natomiast akcje promocyjne i reklamowe dla portalu www.tulaczka.pl
   11. Autor ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Profilu Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
   12. Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w portalu www.tulaczka.pl i zażądać usunięcia swoich danych zamieszczonych w Profilu. Zamieszczone treści mogą byc pozostawione lub usunięte w zależności od ustaleń między Użytkownikiem, a autorem portalu - jest to osobna umowa nieujęta w tym regulaminie. W tym celu zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres tulaczka@tulaczka.pl wniosek o rezygnację z uczestnictwa.
   13. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych na portalu jest dokonywana na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z poz.zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z poz. zm).
 5. Zamieszczanie Albumów
  1. Na portalu publikowane są przez Użytkowników zdjęcia o tematyce podróżniczej i emigracyjnej z całego świata.
  2. Zdjęcia publikowane są w formacie JPEG w maksymalnym rozmiarze 800x600 pikseli.
  3. Zdjęcia pogrupowane są w albumy o limicie od 6 do 35 zdjęć.
  4. Dotyczą kraju/miejsca opisanego
  5. Użytkownicy powinni unikać wstawiania zdjęć familijnych.
  6. Zdjęcia powinny być wyselekcjonowane.
  7. Użytkownicy powinni unikać zamieszczania daty wykonania, czy też sygnatury zdjęć.
  8. Prezentowane na zdjęciach miejsca należy opisać tworząc relacje z podróży.
  9. Na temat prezentowanego miejsca/kraju można dodać porady praktyczne.
  10. Zdjęcia będą weryfikowane przez autora portalu.
  11. Na zdjęcia będzie wstawiana sygnatura strony www.tulaczka.pl, celem organiczenia możliwości dystrybucji zdjęć w internecie.
 6. Prawa Autorskie
  1. Akceptacja Regulaminu stanowi oświadczenie Użytkownika, że zamieszczane przez Użytkownika zdjęcia, teksty i opinie nie naruszają przepisów prawa.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawa autorskie zamieszczanych materiałów. Publikuje zdjęcia, teksty i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich i dobrych obyczajów.
  3. Użytkownik ma obowiązek uzyskania, wymaganych przez prawo, zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku od osób przedstawionych na zdjęciach.
  4. Użytkownik udziela właścicielowi portalu www.tulaczka.pl licencji (na czas nieokreślony i bez możliwości wypowiedzenia) na wykorzystanie i rozpowszechnienie przesłanych kopii zdjęć i wszelkich zamieszczonych treści na potrzeby własne portalu w tym m.in. reklamy www.tulaczka.pl szczególnie w Internecie i innych mediach.
  5. Użytkownikowi z tytułu zamieszczenia albumów zdjęciowych nie przysługuje wynagrodzenie.
  6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na portalu www.tulaczka.pl zdjęć niedozwolonych prawem oraz prezentujących przemoc i pornografię.
 7. Komentarze i Inne Treści
  1. Użytkownik może zamieszczać opisy do albumów, informacje stanowiące porady praktyczne, komentarze, opisy wypraw i doświadczeń emigracyjnych.
   1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach www.tulaczka.pl treści niedozwolonych prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.
   2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach portalu komentarzy i treści, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
   3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach portalu treści, które zawierają wulgaryzmy.
   4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Portalu komentarzy i treści, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
   5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Portalu linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej.
 8. Administracja Portalu
  1. Autor portalu dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od autora.
  2. Autor ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści zamieszczonych na łamach portalu w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Uczestnika.
  3. Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia i treści zamieszczane przez Użytkowników. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych na serwisie zdjęć i treści. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  4. Ponadto Autor nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:
   1. za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez Użytkowników lub też używania portalu przez Użytkowników,
   2. jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania www.tulaczka.pl, bądź też jego czasowej niedostępności,
   3. jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
   4. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron portalu,
   5. naruszenia w jakikolwiek sposób przez Użytkowników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
  5. Autor zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie,
   2. czasowego zawieszania działania portalu,
   3. trwałego wyłączenia portalu bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników zdjęć i treści.
  6. Autor zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www.tulaczka.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.
  7. Pytania dotyczące warunków korzystania z www.tulaczka.pl, czy też Regulaminu, prosimy wysyłać na adres: tulaczka@tulaczka.pl
  8. W przypadku problemów technicznych, uwag i zapytań dotyczących funkcjonalności www.tulaczka.pl prosimy o kontakt na adres: tulaczka@tulaczka.pl
 9. Regulamin – Wejście w Życie
  1. Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.tulaczka.pl tj. 01 Wrzesień 2012